تاکنون عرف بر این بوده که اکثر مردم برای انجام مراسم عقد به دفترخانه های ازدواج مراجعه می نمودند و دفترخانه های ازدواج نیز شامل محدودیت هایی چون عدم حق انتخاب عاقد (چون فقط سردفتر اجازه انجام امور عقد و ثبت آن را دارد) و یا تشریفات محدود به دفترخانه و یا عدم تخصص و محدودیت های قانونی جهت برگزاری تشریفات و…..می باشند.

از این روی موسسه پیوند مهر افزا با انجام حرکتی نوین و به کارگیری پرسنل مجرب و متخصص و با ایجاد فضایی مناسب و زیبا این محدودیت ها را از سر راه شما برداشته و برای اولین بار به صورت تخصصی تشریفات مراسم عقد شما را به بهترین وجه ممکن انجام می دهد.

نکته قابل توجه:

این است که با توجه به هماهنگی با چندین دفترخانه ازدواج معتبر و رسمی تهران برای اولین بار شما امکان انتخاب سردفتر و عاقد خود را از روی رزومه کاری و عکس موجود در موسسه دارا می باشید.

 

امیدواریم که بتوانیم زیباترین لحظه زندگیتان را برایتان خاطره انگیز و رویائی کنیم.