سوالاتی در باره صیغه از آیت الله سیستانی

سوالاتی در باره صیغه از آیت الله سیستانی

صیغه یکی از مسال مهم دینی به حساب می آید که سوالات زیادی در این حوزه وجود داره و به دلیل اختلاف نظر علما در این باره، سردرگمی های زیادی برای برخی افراد به وجود آورده است.
در این قسمت قصد داریم صیغه را با چند سوال و جواب براتون وشن کنیم و البته باید قبلا ذکر کنیم که این موارد طبق نظر آیت الله سیستانی بوده و اگر شما مقلد شخص دیگری هستید، پیشنهاد می کنیم به رساله مرجع خود مراجعه کنید.

متعه چیست

1ـ ازدواج متعه یعنی چه؟
یعنی ازدواج موقت که مانند ازدواج دائم است از نظر احکام به استثناء بعضی از آن‌ها.

2ـ آیا تفاوتی بین صیغه و ازدواج موقت است؟
خیر.

3ـ حدود صیغه محرمیت تا چه اندازه می‌باشد، و روابط و محدوده حجاب تا حدی از لحاظ شرعی مجاز می‌باشد؟
صیغه محرمیت همان عقد موقت است که زن در روابط مثل زوجه است. [یعنی با عقد دائم فرقی نداره]

صیغه با چه کسانی جایز است

4ـ آیا متعه با زنی که دین ندارد جایز است؟ متعه با زنی که کافر است چه حکمی دارد؟
با کافر غیر کتابی جایز نیست وهمچنین با زردشتی بنابر احتیاط واجب و مُتعه کردن با زن یهودی و مسیحی جایز است به شرط آنکه همسر مسلمان نداشته باشد.

5ـ ازدواج موقت با زن بودائی چه حکمی دارد؟
جایز نیست.

6ـ ازدواج با زنان اهل کتاب چه حکمی دارد؟
عقد دائم به احتیاط واجب جایز نیست وعقد موقت اشکال ندارد.

7ـ با چه شرایطی می‌توان زن غیر مسلمان را صیغه کرد؟
در صورتی که مرد زن مسلمان نداشته باشد و بقیه شرایط که در عقد موقت با زن مسلمان معتبر است در عقد با وی هم لازم است.

ج. آیا شاهد لازم دارد؟
8ـ آیا برای ازدواج موقت در صورتیکه هر دو طرف بالغ باشند لزومی دارد کسی شاهد باشد یا حضور دو طرف کافی است؟
در عقد موقت و دائم حضور شاهد لازم نیست ولی درازدواج با دختری که شوهر نکرده اذن ولی شرط است.

اجازه‌ی پدر در صیغه

9ـ آیا صیغه دختره باکره بدون اذن پدر با شرط عدم و دخول ضمن عقد جایز است یا خیر؟
جائز نیست حتی اگر دختر مستقل در شوًون زندگی باشد بنابر احتیاط واجب در این صورت.

10ـ اگر زن و مرد بخواهند متعه کنند و در متعه شرط نمایند که هر نوع تلذذ از همدیگر را داشته باشند به استثناء دخول آیا در این نوع متعه اذن پدر لازم است؟
لازم است اگر بکر باشد.

11ـ اگر دختر و پسر ندانند که اجازه‌ی پدر دختر برای عقد موقت لازم است و بعد از جاری شدن عقد متوجه آن موضوع بشوند عقد آن‌ها چه حکمی دارد؟
عقد باطل است.

12ـ آیا صحیح است که اگر دختری بالغ باشد از نظر فکری و سنی، می‌تواند بدون اطلاع پدر صیغه پسری شود که بعدها قصد ازدواج دارند؟
صحّت ندارد و اذن پدر لازم است حتی اگر مستقل در شؤون زندگی باشد بنابر احتیاط واجب در این صورت.

13ـ اگر دختر و پسری بخواهند با هم ازدواج کنند ولی برای شناخت و آشنایی بخواهند قبل از ازدواج دائم ازدواج موقتی داشته باشند ولی پدر دختر اجازه ندهد آیا دختر و پسر می‌توانند بدون اذن پدر دختر به عقد موقت یکدیگر در ایند؟
جایز نیست و عقد باطل است.

14ـ آیا می‌شود با یک دختر ازدواج موقت کرد و اگر با یک دختر در مکان خلوت باشیم و احتمال گناه برود آیا می‌شود بدون اجازه والد دختر او را صیغه کرد؟
اذن پدر حتی در فرض سوال لازم است.

15ـ آیا دختری که سن آن 31 سال است و از نظر مالی مستقل است را به شرط عدم دخول می‌توان صیغه کرد بدون اجازه پدر؟
بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.

16ـ اگر دختری پدر وجدّ پدری‌اش فوت کرده باشند آیا می‌توان آن دختر را صیغه کرد (در صورت رضایت خود دختر) یا نه؟
اگر دختر دارای رُشد فکری باشد یعنی مصلحت خود را تشخیص می‌دهد مانعی ندارد.

شرطی برای صیغه کردن اهل کتاب

17ـ آیا من میتوانم وقتی که به شهر یا کشور دیگری برای مدت یک هفته میروم در آنجا خانمی را برای مدت 1 ساعت صیغه کنم ؟حتی اگر به شهر ها یا کشورهای زیارتی بروم؟
اشکال ندارد ولی اگر شما همسر مسلمان دارید نمیتوانید زنی را که از اهل کتاب است مثلا مسیحی صیغه کنید و اگر همسر شما هم به آن راضی باشد به احتیاط واجب نباید این کار را بکنید.

18ـ با چه شرایطی میتوان زن غیر مسلمان را صیغه کرد ؟
در صورتی که مرد زن مسلمان نداشته باشد. بقیه شرایط که در عقد موقت با زن مسلمان معتبر است در عقد با وی هم لازم است.

متعه با زناکار

19ـ آیا زنی را که زنا کرده است را می‌توان به عقد غیر دائم خود در اورده یا باید آن زن عده نگه دارد؟ آیا زنی که به مدت یک یا دو ساعت به عقد غیر دائم درآید عده دارد یا خیر؟
1ـ عده لازم نیست ولی اگر زن از زن‌های مشهور به زنا است به احتیاط واجب وی را عقد نکند مگر بعد از توبه کردن.
2ـ اگر این عمل بعد از عقد شرعی بوده عده دارد.
3ـ اگر با وی نزدیکی بشود عده دارد.

20ـ در ازدواج موقت با زنان اهل کتاب حکم صیغه باید خوانده شود چون آن‌ها که این حکم را نمی‌دانند؟ و آیا ازدواج موقت با فواحش در صورت عدم دخول جایز است؟
1ـ خواندن صیغه و لو به زبان غیر عربی به هر حال لازم است و به طرف مقابل باید معنای ازدواج موقت تفهیم بشود. 2ـ اگر از زنانی باشد که مشهور به زنا است به احتیاط واجب قبل از توبه با او ازدواج نکند حتی اگر قصدش عدم دخول باشد.

عِدّه

21ـ لطفاً مفهوم عده متعه را بیان فرمایید.
عده متعه بنابر احتیاط واجب دو حیض کامل است. اگر مقصود [از سؤال] معنای عدّه و متعه است، عدّه یعنی مدتی که زن پس از مفارقت شوهر یا آمیزش به شبهه، باید از ازدواج دوری کند و احکام عِدّه را مراعات نماید. و متعه یعنی ازدواج موقت.

22ـ آیا در ازدواج موقت با زن اهل کتاب عده نگه داشتن لازم است؟
بله لازم است.

23ـ در ازدواج موقت بعد از بذل مدت یا انقضای مدت برای نکاح با خواهر چنین زنی آیا لازم است عده به پایان برسد یا نیازی به پایان رساندن عده نیست؟
بنابر احتیاط واجب باید عده منقضی شود.

24ـ اگر بانوان از راههای جلوگیری از قبیل (قرص، آمپول، کاندوم و…) استفاده کنند به طوری که مسلماً حامله نشوند آیا لازم است در ازدواج موقت عده نگه دارند؟
برفرض تحقق دخول بلی عده لازم است حتی اگر از حامله شدن جلوگیری کنند

خواندن صیغه به فارسی

25ـ آیا ازدواج موقت به زبان فارسی نیز قبول است یا نه؟
خیر باید سعی کند به عربی خوانده شود و اگر نتوانست کلمه (قَبِلتُ) را به عربی بگوید.

26ـ خواندن صیغه عقد در ازدواج موقت با زنان یهود و یا مسیحی در صورتی که دسترسی به زبان انگلیسی و یا زبان‌های دیگر جایز است یا خیر؟
مانعی ندارد بلکه درصورت امکان باید صیغه به عربی خوانده شود و از زن وکالت گرفته شود واگر ممکن نشد به زبان دیگر صیغه را بخوانند.

27ـ در ازدواج موقت می توان لفظ صیغه را فارسی خواند و به چه صورت خوانده می شود؟
در صورت عدم تمکن از عربی خواندن ، فارسی خواندن ایرادی ندارد.

دقت شود: آیت الله سیستانی فرموده‌اند در صورت عدم امکان، معنای این حرف این نیست که اگر حوصله نداشتیم، یا به هر دلیل دیگه‌ای با اینکه توانایی یاد گرفتن داریم، باز فارسی بخونیم.

پاسخ به چند سؤال

28ـ من دختری 23 سال هستم که که مدت 6 سال است خواستگاری دارم که 24 سال دارد و هر دو نسبت به هم دارای عشق پاکی هستیم و فقط به ازدواج فکر می‌کنیم اما چون در حال حاضر سرباز است و نمی‌توان تا 6 ماه آتی به صورت رسمی مطرح کرد آیا می‌توان بدون آگاهی پدر صیغه محرمیت بخوانیم اما شرط شود که باکره بمانم در ضمن مادرم در جریان می‌باشد راهنماییم کنید؟
بدون رضایت پدر حرام است جایز نیست، و چیزی به نام صیغه محرمیت نداریم.

29ـ آیا من می‌توانم وقتی که به شهر یا کشور دیگری برای مدت یک هفته می‌روم در آنجا خانمی را برای مدت 1 ساعت صیغه کنم؟ حتی اگر به شهرها یا کشورهای زیارتی بروم؟
اشکال ندارد ولی اگر شما همسر مسلمان دارید نمی‌توانید زنی را که از اهل کتاب است مثلا مسیحی صیغه کنید و اگر همسر شما هم به آن راضی باشد به احتیاط واجب نباید این کار را بکنید.

30ـ من با دختری دوستم می‌توانم فقط برای گفتن و خندیدن او را عقد کنم یعنی نه برای قصد جنسی فقط برای اینکه بتوانم با او راحت بگویم و بخندم.
با اذن پدر یا جدّ پدری اشکال ندارد.

31ـ خانمی را به عقد موقت خود درآورده ام قبل از عقد پرسیدم در عقد یا عده کسی نیست با صراحت تمام جواب منفی داد. الان شک دارم که شاید با کسی رابطه داشته است که از زمان و کیفیت آن اطلاعی ندارم اما به گمان غالب اگر رابطه ای داشته بدون عقد بوده است آیا عقد من درست است؟

عقد صحیح است

32ـ من یک ایرانی هستم که در خارج از کشور زندگی می‌کنم آیا می‌شود با زنی با مشخصاتی مانند زنی مسیحی که حدود یک سال از شوهرش جدا شده ولی از نظر قانون آن کشور هنوز منتظر طلاق می‌باشد ولی از نظر مذهبی خودشان جدا شده‌اند می‌شود ازدواج متعه کرد؟

اگر از نظر شرع آن‌ها و عرف مطلقه می‌باشد مانعی ندارد بشرطی که شما همسر مسلمان نداشته باشید.

منبع : shia-news

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}