موسسه پیوند مهر افزا با شیوه ای نوین مراسم عقد شما را در مجهزترین و زیباترین سالن عقد همراه با ثبت و خطبه رسمی و حق انتخاب عاقد برگزار مینماید. از ویژگیهای موسسه پیوند مهر افزا برگزاری مراسم عقد در داخل و خارج کشور میباشد. نور پردازی، اجرای مراسم نمادینعقد اریایی، عکاسی وفیلمبرداری، اجرای موسیقی زنده سنتی و سفره های متنوع عقد از دیگر خدمات ما هستند. موسسه پیوند مهرافزا اولین مبتکر اجرای عقد اریایی در ایران است. باغ تالار موسسه محل بسیار زیبایی برای برگزاری جشنهای شماست. دفتر موسسه در استانبول امادگی تهیه کلیپ عروسی برای متقاضیان را دارا میباشد.