رجعی بودن یا بائن بودن طلاق توافقی

رجعی بودن یا بائن بودن طلاق توافقی

رجعی بودن یا بائن بودن طلاق توافقی :

اگر طلاق توافقی باشد زمانی که زن عوض رجوع،رجوع نکرده است پایان طلاق است ولی در صورتی که زن در زمان عده رجوع کند مرد می تواند در طلاق رجوع کند .

از آنجا که این یک طلاق توافقی بوده است اگر مرد رجوع کند به معنی است که شوهر به اراده یک جانبه خود توافق را نادیده گرفته نقض غرض کرده است.

و از یک طرف هم چون این نوع طلاق بر اساس توافق و رجعی بودن است این طلاق می تواند با توافق زوجین قابل رجوع باشد.

تشریفات خاص طلاق رجعی:

طبق ماده 38 فانون مدنی حمایت از خانوادهدر صورتی که طلاق رجعی یا رجوعی باشدصیغه طلاق باید مطابق قانون کشور جاری شود و برای ثبت این امر ارائه گواهی دادگاه و حداقل 2 شاهد عاقل و بالغ برای شهادت اینکه زوجین در یک منزل مشترک و زوجه تا پایان عده در آن منزل سکونت دارد .

مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد در صورت تحقق رجوع ، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود صورتجلسه ی تکمیل شده به امضای سر دفتر زوجین و نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد.

در صورت درخواست زوجه ، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به  وی اعطا می شود.در هر حال در صورت انقضای مدت عده  وعدم احراز رجوع ، طلاق ثبت می شود.

حق الزحمه زن و سایر حقوق وی پس از احراز عدم امکان سازش همان ماده ۲۹ قانون مدنی حمایت از خانواده است.

دعاوی راجع به اصل طلاق:

دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب قابل ارجاع به داوری نیست ( م ۴۹۶)

  • مقصود از اصل نکاح و طلاق و… اختلاف راجع به وجود یا صحت نکاح و طلاق و… است .
  • رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده است و ارجاع امر به داوری منحصراً مربوط به درخواست گواهی عدم امکان سازش از جانب شوهر یا درخواست الزام شوهر به طلاق از جانب زوجه است
پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}