شرایط ازدواج موقت

شرایط ازدواج موقت

شرایط ازدواج موقت

تفاوت ازدواج دائم و موقت

در عقد دائم اگر زن از همسرش مهریه ای طلب نکند و یا ذکر نکند مشکلی در آن عقد به وجود نمی آید ولی در عقد موقت در صورتی که مقدار مهریه ذکر نشود و یا به زن مرد به همسرش مهریه ای ندهد آن عقد باطل است

قانون در عقد موقت برای تعلق گرفتن مهریه به زن تاکید فراوان کرده است و همچنین ترتیبی داده است زن بتواند مهریه اش را بگیرد.

زن پس از جاری شدن عقد مالک مهر می شود و اتفاقاتی چون فوت زن در زمان ازدواج٬عدم نزدیکی شوهر با وی تا اتمام مدت عقد و بخشیدن زمان عقد از طرف شوهر مهر را ساقط نمی کند.

در صورتی که زن شوهر در زمان عقد موقت نزدیکی با یکدیگر نداشته باشند مرد موظف است نصف مهریه را پرداخت کند .
اما در صورت امتناع همسر از پرداخت مهر، درخواست الزام وی از دادگاه مشروط بر اثبات وجود نکاح منقطع خواهد بود.

شرایط قانونی ازدواج موقت : اجازه پدر در ازدواج موقت برای دختر

طبق قانون اجازه پدر (دختری که باکره است) و یا جد پدری در صورتی که پدر فوت یا مفقود شده باشد چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج موقت حتما لازم است.

در صورتی که پدر دختر به دلایل نا معقول و واهی به دختر اجازه ازدواج ندهد دختر با معرفی کردن پسر به دادگاه  میتواند حکم ازدواج بدون اذن پدر را دریافت کند .
در حال حاضر بسیاری از دفاتر و روحانیون و عاقدان، به دستاویز فتاوی برخی مراجع تقلید،صیغه ی ازدواج موقت دختر بالغ را بدون اجازه ی پدر نیز جاری می کنند.

شرایط قانونی ازدواج موقت : در ازدواج موقت زوجین از هم ارث نمیبرند

مطابق ماده ۹۴۰ قانون مدنی «زوجینی که زوجیت  آن ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند.»
لذا مفهوم ماده آن است که در نکاح منقطع٬ زوجین از هم ارث نمی برند.

فرزندانی که حاصل ازدواج موقت هستند تفاوتی با فرزندان ازدواج دائم ندارند و ثبت محضری می شوند و حق و حقوق آنها درست برابر حق و حقوق فرزندان ازدواج دائم است.

یعنی فرزندان مشروع پدر شناخته می شوند٬ پدر موطف به دادن نفقه و نگه داری آنان است و از پدر ارث می برند.

طبق شرایط قانونی ازدواج موقت طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. (ماده ۱۱۳۹)

در ازدواج موقت با فوت همسر ،بخشیدن مدت زمان باقیمانده از زمان عقد موقت و یا پایان رسیدن مدت عقد باعث فسخ عقد می شود.
فسخ نکاح می تواند بر مبنای وجود عیوبی مشخص در زن یا مرد٬یا عدم وجود صفتی که ضمن عقد شرط شده یا عقد بر آن واقع شده انجام گیرد.

عیوبی نظیر جنون٬ خصاء٬ عنن و عدم توانایی بر انجام عمل جنسی در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
عیوب موجود در زن که حق فسخ برای مرد ایجاد می کنند.

(چنان چه عیوب مزبور در حال عقد موجود بوده  و پس از عقد ظاهر نشده باشند)

نیز عبارت اند از قرن٬ برص٬ جذام٬ افضاء٬ زمین گیری٬ نابینایی از هردو چشم.

چنان چه هریک از طرفین پیش از عقد به وجود عیب مزبور در طرف دیگر عالم باشد٬ حق فسخ نخواهد داشت.

طبق شرایط قانونی ازدواج موقت، مرد میتواند مدت باقیمانده را به زن ببخشد

در عقد موقت شوهر می تواند به هر دلیلی مدت زمان باقی مانده را به زن ببخشد چه زن از این امر راضی باشد و چه راضی نباشد و با پایان رسیدن زمان عقد موقت عقد به خودی خود باطل می شود .

شرایط قانونی ازدواج موقت : وضعیت عده در ازدواج موقت با ازدواج دائم متفاوت است.

مطابق ماده ی ۱۱۵۲ عده ی فسخ  نکاح  و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطعدر زن غیر باردار دو عادت ماهانه است مگر اینکه زن با اقتضای سن،عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است .

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله٬ تا زمان وضع حمل است .

زن یائسه و زنی که با همسر خود نزدیکی نداشته نیازی به نگاه داشتن عده ی انقضایا بذل مدت و فسخ نکاح ندارد اما عده ی وفات٬ در همه ی موارد باید رعایت شود.

مطابق ماده ی ۱۱۵۴ «عده  وفات چه در دائم و چه در منقطع٬ در هر حال چهار ماه و ده روز استمگر اینکه زن حامله باشد که در این صورت عده وفات تا موقع  وضع حمل است.
مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}