ازدواج سنتی | تشریفات عروسی لاکچری | دفتر ازدواج شیک تهران | پیوند مهر افزا

ازدواج سنتی

ازدواج سنتی ،مردم شناسی. شکل اولیه ازدواج در یک کشور مشخص یا گروه مذهبی یا اجتماعی در یک زمان معین شناخته شده است:

در آن فرهنگ، ازدواج سنتی به خانواده های عروس و دامادهای آینده نیاز دارد

تا در مراسم معارفه و تبادل هدایا شرکت کنند.

ازدواج بین یک مرد و یک زن (که عمدتا توسط مخالفان ازدواج هم جنس استفاده می شود).

سیاست های ازدواج سنتی

گفتگو درباره سیاست های ازدواج سنتی می تواند به سرعت دوستانت، خانواده ها و جوامع را تقسیم کند. از آنجا که موضوع ازدواج بسیار متضاد است، آسان است که به سخنان بی حرمتی، دفاعی و یا مبارزاتی برسیم.

ما می خواهیم خوانندگان ما بدانند که راه هایی برای حمایت از هنجارهای ازدواج سنتی وجود دارد که فریب خورده یا غیر منطقی نیستند، اما در نگرانی های واقعی قرار دارند.

ما می خواهیم خوانندگان ما را متقاعد سازیم که در گفتمان عمومی (و در جوامع ما) برای افراد در هر دو طرف بحث وجود دارد.اول و مهمتر از همه، به یکدیگر مهربان باشیم.

بیایید اذعان کنیم که مردم در هر دو طرف بحث و گفتگو وجود دارند و صرفنظر از باورهای سیاسی فرد، افراد ارزش شرافت و احترام دارند.

همه ما باید بتوانیم در عرصه عمومی، به طور مسالمت آمیز، به نحوی بیان کنیم که چرا دیدگاه های مربوطه ما برای ما مهم تر است و همسایگان خود را همان قدر که شایسته است، به عهده ما می گذارد.

ما نباید اجازه دهیم که اعتقادات سیاسی غلبه کنند یا تضعیف ظرفیت ما برای رسیدن و خروج و دوست داشتن همکارمان باشند. این برای هر کس در هر دو طرف مکالمات می رود -الفاظی سمی اغلب در هر دو جهت غلبه دارد.

بیش از هر چیز، بیایید مانع از حمایت از سیاست های ازدواج زن و مرد به عنوان یک جرم اخلاقی شویم. تقریبا نیمی از آمریکایی ها امروز همچنان از چنین سیاست هایی حمایت می کنند و اکثریت والدین و پدربزرگ و مادربزرگ ما نیز همین کار را کردند.

این که آیا آنها درست یا غلط بودند، فرض بر این است که باورهایشان از بدرفتاری یا نادانی شکل گرفته است. در زیر، ما مجموعه ای از دلایل را برای حمایت از سیاست های ازدواج مرد و زن ارائه می کنیم.

دو دیدگاه متفاوت ازدواج سنتی

دیدگاه زوجین معتقد است که ازدواج سنتی یک رابطه بین یک مرد و یک زن است که زندگی انسانی را به فرزندخواندگی و فرزندپروری تقسیم می کند.

به عبارت دیگر، تکثیر (ایجاد زندگی انسانی جدید)، یکپارچه کردن یک رابطه ازدواج است. “یکپارچگی خوب” این فعالیتی است که به طور کامل به شرکا در رابطه مرتبط می شود – هدفی که آنها فعالیت های مشترک خود را هماهنگ می کنند.

رضایت شخصی و همراهی عاطفی بخش مهمی از ازدواج است، اما نه ویژگی های تعیین کننده آن.در مقابل، در دیدگاه رویزیونیستی، ویژگی تعریف ازدواج یک رابطه ی احساسی و جنسی بین شرکا است.

از این منظر، ازدواج همه چیز درباره عاشقانه، عشق و متانت است. فقط شرکا می توانند بگویند که باید در مورد ازدواجشان چه باید باشد، زیرا تحقق شخصی آنها اهداف اولیه این رابطه است – خوب که به آنها فعالیت های خود را هماهنگ می کنند.

یک نگاه ثانویه (در بهترین حالت) در این دیدگاه ازدواج است .